Saturday, November 22, 2014

Expanding Consciousness. Workshop for couples

[Nederlandse vertaling beneden]

Workshop for couples or people who are willing to work together

When:
~ in Sunday
30.11.14, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/853472881369629

We invite You to create the space for expanding consciousness.
you going to find out:
What is consciousness ? How to get ready to open yourself for full consciousness ?
How in the conscious way dissolve blockages and open yourself for a flow of energy of Love?
How in daily life we could develop and cultivate our inner consciousness?
Expanding consciousness that's one of the main purpose of tantra. At this workshop we going to awake, discover, explore and expand, consciousness of here and now, consciousness of female and male energy, consciousness of the witness, consciousness of energy... This workshop may open your eyes, hart and mind in the way that you 
would never be the same

For this workshop we may choose the excercises from those below:
1 Kundalini OSHO dynamic mediatation finished with guided relaxation ( short version )
2 Opening the hands by inteligence of the body
3 Feeling hands
4 Cleansing Auras
5 Wave massage
6 Recognizing the inner man and inner wioman mediatation
7 Breathing - Slow and Strow
8 Balancing energies in spoon position

[Nederlandse vertaling]
Verruiming van Bewustzijn
We nodigen je uit om de ruimte te creeren om bewustzijn te verruimen. Je zult ontdekken:

Wat bewustzijn is? Hoe ervoor klaar te zijn om je te openen voor volledig bewustzijn ? Hoe op bewuste wijze de blokkades op te lossen en jezelf te openen voor de stroom van de energie van Liefde? Hoe we in het dagelijkse leven ons innerlijke bewustzijn kunnen ontwikkelen en cultiveren ?

Het verruimen van bewustzijn is een van de hoofddoelen van tantra. In deze workshop gaan we het bewustzijn van het ?Hier en Nu? ontwaken, ontdekken, verkennen en verruimen.

Bewustzijn van vrouwelijke zowel als mannelijke energie, bewustzijn van de getuige (observator), bewustzijn en energie.

Deze workshop kan je ogen, hart en geest openen op een manier waarbij je nooit meer hetzelfde bent.

In deze workshop zouden we uit de volgende oefeningen kunnen kiezen:

1. Kundalini OSHO dynamische meditatie, gevolgd door een geleidde ontspanning (korte versie)
2. De handen te openen door de intelligentie van het lichaam
3. Handen te voelen
4. Het reinigen van Auras
5. Golf massage
6. Het herkennen van de innerlijke man en innerlijke vrouw meditatie
7. Ademen - langzaam en sterk
8. Uitbalanceren van energien in de lepel positie

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.
Wanneer:
~ op zondag 30.11.14, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen:  https://www.facebook.com/events/853472881369629

Tantric Massage as tool for relationships. Workshop for couples

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop is for couples or people who are willing to work together

When:

~ in Sunday 30.11.14, 15.30 ~ 19.30 

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Price and booking:

45 E per person, 85 E per couple. If you pay up front for whole course its only 320 E per person, 620  E per coupleThe price may change depends from the amount of participants. etc. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly. 

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/316552455218565

Even i was the same, now is hard for me to imagine that i could live the way that the massage wouldn't be part of our sexual life and love making. Unfortunately most of the couples life doesn't include massage in it. Even when they use the massage, usually is completely separated from beautiful love making and there is hardly any intimacy in it. It doesn't have to be that way. Massage could be great for play, after play, middle play to love making. Even better, it could be love making itself. Tantric massage may bring you to much higher ecstasy than avarage 5 minute intercourse ended with loosing energy and to often frustration....
Many couples are saying that they're ok they don't need tantra. In our School Of Tantra Movement we don't wanna that your relationship would be just ok. We would like that you would become supreme lovers and your passion to each other would grow constantly :)

At this workshop I would also introduce you new language, how you may communicate with each other. Its ¨5 minut tantra¨ - method from Diana Diakova and Martin Heese from TantraZone (C.H.A.I) from Copenhagen. This body language may bring you deep understanding to each other , what would help you to connect better and sort out many problems in your relationship and in your life in general.[Nederlandse vertaling]
Tantrische Massage voor paren workshop
Zelfs ik was hetzelfde, nu echter is het moeilijk me voor te stellen dat ik zou kunnen leven op een manier waarbij massage geen deel uit zou maken van ons sexuale leven en het vrijen. Ongelukkigerwijs maakt, in het leven van de meeste stellen, massage geen deel ervan uit.
Ook als ze wel massage gebruiken is het meestal volledig gescheiden van de schoonheid van het vrijen en is er nauwelijks enige intimiteit bij. Het hoeft zo niet te zijn. Massage kan geweldig zijn als spel, voorspel, spel in het midden tot en met het vrijen.

Beter zelfs, het kan het vrijen zelf zijn. Tantrische massage kan je tot veel hogere extase voeren dan de gemiddelde 5 minuten geslachtsdaad welke uitmond in het verliezen van je energie en te vaak een gevoel van frustratie ....

Veel stellen zeggen dat ze ok zijn en geen tantra nodig hebben. In onze School van Tantra Beweging willen we niet dat je relatie gewoon ok is. We zouden willen dat je uitzonderlijke geliefden wordt en dat de passie tussen jullie voortdurend zal groeien.

In deze workshop wil ik ook een nieuw taal introduceren, over hoe je met elkaar kan communiceren. Het is de ?5 minuten Tantra? methode van Diana Diakova en Martin Heese van TantraZone (C.H.A.I.) uit Kopenhagen.

Deze lichaamstaal kan je een dieper begrijpen van elkaar brengen, over wat jullie kan helpen je beter te verbinden en problemen in je relatie zowel als in het leven in algemeen op te lossen.

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
Zondag 30.11.14, 15.30 ~ 19.30

Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
45 Euro per persoon, 85 per stel, de gehele cursus 320 E of 620 E per stel

Deze workshop maakt deel uit van de Tantrische Massage cursus, die uit 8 workshops bestaat. Lees hier meer over de hele cursus http://tantramovement.blogspot.nl/2014/11/tantra-massage-course.html De prijs kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers, etc. Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt.
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/316552455218565
Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

Preparing for Awakening Kundalini energy. Workshop for all

[Nederlandse vertaling beneden]

When:
Workshop for all in Saturday 29.11.14, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/867945623249345
Kundalini Energy, serpent power, strongest energy possible to use for human body. By some cultures awakening the Kundalini energy is recognised as enlightenment, blessing and goal of live, biggest liberation...
Suddenly all your senses would be awaken on 1000%. You may see, feel, experience things, what you never before was aware about. Your ecstasy would shift to other higher level. Intensity of life at that state may increase to the point that may scare You.
Be prepared. Be aware. Observe and accept.... or even better: permit yourself to be. To be who you really are. Recognise god/goddess within - feel it and become one. Life would never be the same. You're not alone.


[Nederlandse vertaling]

Voorbereiding op het ontwaken van de Kundalini Energie

Wanneer:
Workshop voor iedereen op zaterdag 29.11.14, 20.30 ~ 23.30

Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/867945623249345

Kundalini Energie, ofwel slangen kracht, is de krachtigste energie mogelijk om te gebruiken in het menselijk lichaam. In sommige culturen wordt het ontwaken (wakker schudden) van de Kundalini energie beschouwt als verlichting, zegen, een levensdoel, grootste bevrijding ....

Plotseling kunnen al onze zintuigen ontwaken op 1000%. Je zou dingen kunnen zien, voelen en ervaren waar je je nog nooit eerder gewaar van bent geweest. Je extase zou kunnen verschuiven naar een hoger niveau. Intensiteit van leven in zo?n staat kan toenemen tot een punt waarop het je beangstigd. Wees voorbereidt, wees gewaar, observeer en accepteer ...

...of nog beter sta jezelf toe te zijn. Te zijn wie je werkelijk bent. Herken God/Godin van binnen, voel het en wordt er een mee. Leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je bent niet alleen.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

[Doorbraak Info] Vluchtelingen eisen bad, bed en brood

Vluchtelingen vormen motor in strijd tegen uitsluitingsbeleid van Teeven

Respect voor de afgewezen vluchtelingen die al zo'n drie jaar via
tentenkampen, kraakacties en demonstraties druk uitoefenen op de parlementaire
politiek en zo een menswaardig bestaan opeisen. Respect voor de vluchtelingen
van de Wij Zijn Hier-groep, die deze week in een protestmars van Amsterdam
naar Den Haag liepen om af te dwingen dat de overheid uitvoering gaat geven
aan de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Dat
comité heeft bepaald dat mensen zonder verblijfsrecht recht hebben op voedsel,
kleding en onderdak. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over de
consequenties van die uitspraak, waarbij opnieuw bleek dat
VVD-staatssecretaris Fred Teeven geen millimeter wil afwijken van zijn
spijkerharde uitsluitingsbeleid. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/vluchtelingen-vormen-motor-strijd-tegen-uitsluitingsbeleid-van-teeven/


---
Proefballon van Groningse wethouder Gijsbertsen lek geprikt

Mattias Gijsbertsen, GroenLinks-wethouder in de stad Groningen, kwam eind
september met een proefballonnetje op de proppen: laat uitkeringsgerechtigden
hun bijverdiensten houden en die investeren in hun eigen ontwikkeling en
reïntegratie. Weg met sommige voorwaarden en regeltjes. Weg met de hoge
uitvoeringskosten van de controle op voorwaarden en regeltjes. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/proefballon-van-groningse-wethouder-gijsbertsen-lek-geprikt/


---
Beeldverslag van het bezoek van de vluchtelingenmars aan Leiden

De ongeveer vijftig demonstranten die aan de mars meededen, werden rond zessen
door activisten van Doorbraak verwelkomd aan de gemeentegrens met Warmond. Het
bericht had ons al bereikt dat veel vluchtelingen blaren hadden en dat twee
zelfs hun schoenen helemaal kapot hadden gelopen. Daarom hadden we nieuwe
schoenen en blaarpleisters meegebracht. Na een warm drankje ging het swingend
verder richting het kantoor van Doorbraak en de Leidse Vrijplaats. Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/beeldverslag-van-het-bezoek-van-de-vluchtelingenmars-aan-leiden/


---
Foto-expositie over Wij Zijn Hier-vluchtelingen in Leidse Vrijplaats

In de Vrijplaats aan de Middelstegracht 36 in Leiden is tot en met 20 december
een foto-expositie te bezichtigen over de Wij Zijn Hier-vluchtelingen. De
foto's zijn gemaakt door Manette Ingenegeren en geven een indrukwekkend beeld
van het leven en de strijd van de vluchtelingen. De afgelopen dagen liepen ze
een protestmars van Amsterdam naar Den Haag om zo een menswaardig bestaan op
te eisen. Tijdens die mars deden ze in samenwerking met Doorbraak gisteren
Leiden aan en brachten ze een gezellige avond door in de Vrijplaats. Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/foto-expositie-wij-zijn-hier-vluchtelingen-leidse-vrijplaats/


---
Een stad vol demonstranten

Waarom het recht om te demonstreren in Gouda eenzijdig was tijdens de
Sinterklaasintocht. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/een-stad-vol-demonstranten/


---
Vier overwegingen na een protestweekeinde tegen Zwarte Piet

Bij de protesten afgelopen weekeinde rond de intocht van Sinterklaas in Gouda
en Amsterdam waren ook tien Doorbrakers actief. Er zijn al veel verslagen over
de protesten en de politierepressie te lezen, en daarom beperken we ons nu
even tot een viertal punten die ons bezighielden tijdens en na afloop van de
gebeurtenissen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/vier-overwegingen-na-een-protestweekeinde-tegen-zwarte-piet/


---
De mars is van start: Wij Zijn Hier-vluchtelingen eisen menswaardig bestaan op

Vandaag zijn vluchtelingen van de Amsterdamse Wij Zijn Hier-groep begonnen aan
hun mars voor een menswaardig bestaan en tegen deportatie. In drie dagen lopen
ze van het stadhuis in Amsterdam naar de Tweede Kamer in Den Haag. Dat is
symbolisch voor de manier waarop de verantwoordelijkheid voor verbetering van
hun leefomstandigheden steeds heen en weer wordt geschoven tussen de gemeente
Amsterdam en de landelijke overheid. De vluchtelingen komen morgen in Leiden
aan, waar ze samen met Doorbraak een avondprogramma organiseren. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/wij-zijn-hier-vluchtelingen-eisen-met-protestmars-menswaardig-bestaan-op/


---
"Zwarte Piet is racisme"-stickers op steeds meer plekken te zien. Bestel ze ook!

Meer dan zesduizend "Zwarte Piet is racisme"-stickers hebben we al verspreid,
en we komen ze steeds meer tegen, overal. Op straat, maar ook gefotografeerd
op de sociale media. Hieronder wat inspirerende voorbeelden. Zie je er ook
ergens een op een mooie plek? Maak dan even een foto en stuur die ons op! Je
kunt de stickers ook nog steeds bestellen. Bel 071-5127619. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-racisme-stickers-op-steeds-meer-plekken-te-zien-bestel-ze-ook/


---
Agenda

27 november, Den Haag: actie tegen racistische politiechef Paul van Musscher

"Weg met de racistische korpschef Paul van Musscher." Onder dat motto
organiseert Strijd Tegen Racisme op 27 november een "ludieke" picketactie die
de aftrap vormt voor een campagne waarmee het ontslag wordt geëist van Van
Musscher als politiechief van het korps Haaglanden. Eerder leidde de
aankondiging van een protest tegen de deelname van Van Musscher aan een
bijeenkomst al snel tot de afgelasting daarvan. Picketactie. Donderdag 27
november.Van 19:00 tot 20:30 uur. Stadhuis, Spui, Den Haag. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/27-november-den-haag-actie-tegen-racistische-politiechef-paul-van-musscher/


---
27 november, Utrecht: lezing over slavernij, racisme en Zwarte Piet

"We staan hier niet vanwege gouden ringen. We staan hier niet vanwege rode
lippen. We staan hier vanwege racisme", aldus Sandew Hira tijdens de
demonstratie tegen Zwarte Piet op het Beursplein in Amsterdam in 2013. Op 27
november organiseren boekhandel De Rooie Rat en uitgeverij Amrit een lezing
van Hira naar aanleiding van het verschijnen van het tweede boek in de serie
"Decolonizing the mind", getiteld "Twenty questions and answers on reparations
for colonialism". Lezing. Donderdag 27 november. Vanaf 19:30 uur. Boekhandel
De Rooie Rat, Oudegracht 65, Utrecht. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/27-november-utrecht-lezing-slavernij-racisme-en-zwarte-piet/


---
28 november, Rotterdam: surprise-actie van Zwarte Piet Kenniet

"Ben je die discussies op Facebook en in je racistische omgeving zat? Zin om
actie te voeren en terug te vechten?", vraagt Zwarte Piet Kenniet. De
actiegroep roept tegenstanders van de racistische karikatuur op om mee te doen
aan een surprise-actie.Surprise-actie. Vrijdag 28 november. Vanaf 18:30 uur.
Schouwburgplein, Rotterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/28-november-rotterdam-surprise-actie-van-zwarte-piet-kenniet/


---
18 december, Amsterdam: bijeenkomst over politieracisme

Op 18 december organiseert Control Alt Delete een bijeenkomst tegen etnische
profilering, met als thema "De (on)zin van klagen bij de politie".
Bijeenkomst. Donderdag 18 december. Van 20:00 tot 23:00 uur. Melkweg,
Lijnbaansgracht 234-a, Amsterdam. (Aanmelden via: info@izi-solutions.com).
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/18-december-amsterdam-bijeenkomst-politieracisme/


---
Nieuws elders

Intocht Gouda verstoord door politie en extreem-rechts (video)
http://www.doorbraak.eu/intocht-gouda-verstoord-door-politie-en-extreem-rechts/

Jonge moeder start Vlaamse beweging tegen Zwarte Piet
http://www.doorbraak.eu/jonge-moeder-start-vlaamse-beweging-tegen-zwarte-piet/

Handen af van Quinsy Gario
http://www.doorbraak.eu/handen-af-van-quinsy-gario/

Ik doe aangifte tegen CDA Tweede Kamerlid Michel Rog en anderen
http://www.doorbraak.eu/ik-doe-aangifte-tegen-cda-tweede-kamerlid-michel-rog-en-anderen/

Een heet weekend in koud Nederland
http://www.doorbraak.eu/een-heet-weekend-koud-nederland/

Studenten moeten 'de politiek' niet tot inzicht brengen maar bestrijden
http://www.doorbraak.eu/studenten-moeten-de-politiek-niet-tot-inzicht-brengen-maar-bestrijden/

"Denk aan de kinderen!" – Wit nationalisme, de overheid en zwarte piet
http://www.doorbraak.eu/denk-aan-de-kinderen-wit-nationalisme-de-overheid-en-zwarte-piet/


---
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

[Doorbraak Info] Nieuwe Doorbraak-pagina liken en volgen?

NIEUWE DOORBRAAK-PAGINA LIKEN EN VOLGEN?

Onlangs mochten we op Facebook plotseling niet meer alleen Doorbraak heten. We
moesten er een persoonsnaam bij kiezen. Dat werd Taylan Devrim, de naam van
een van onze auteurs. Om verwarring ("Wie is toch die Taylan?") tegen te gaan
hebben we nu ook een aparte Doorbraak-pagina aangemaakt die je kunt volgen. We
plaatsen onze info voortaan op beide plekken. We zouden het leuk vinden als je
onze nieuwe pagina zou willen 'liken' en jouw vrienden zou willen vragen om
dat ook te doen.

https://www.facebook.com/doorbraak.eu


Heel erg bedankt alvast,

De webredactie van Doorbraak--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Thursday, November 20, 2014

FAQ: Assistance policy in Tantra Movement

[Vertaling in het Nederlands beneden]
FAQ: Assistance policy in Tantra Movement
It always goes both directions: empowering others means empowering myself as well.
Everything is energy. From exchanging it, depends the flow in our life on any possible levels: Physical, material, emotional, psychical, energetic, mental, spiritual, sexual etc.
We have to see it as whole. There is no separate duality. Everything is one. Lets keep it that way. In balance. When we get something, let it be a signal that there is something to give in return. Where we have to much? Where we have to less? With whom we could share, who needs, who asked ?
I feel blessed to got experience and wisdom, what I feel, would improve life not only my but also the others. That's why I started to share tantra, love, sacred sexuality... I felt that there is nothing more meaningful, efficient, loving and important, what I can do in my life, than share this bliss. This ecstasy in my heart and full body, what I experienced through tantra and what I felt everyone should have birth right to experience either.

My dream is to be busy only with that. I feel there is nothing other best I can do and I feel this is most fulfilling passion of my life. In order to succeed, I have to ask you for help to assist me on my way. Together we are stronger. Together we may do much more. Doing things together is increasing the pleasure of creating. It makes the effect of work much more complete. There is a lot of things what I can´t do and there is a lot of what I can do in exchange. That's the power of living in community. Supporting each other - the true value of living in society. Lets build the Tantra Movement together.

This is help, what I need:
1. Translating in to dutch
2. Promotion
a) Inviting people through face book and mailing lists
b) Creating newsletter
c) Spreading the leaflets all around Amsterdam, NL and the world... mainly in spiritual centres, organic shops other cultural places
d) Organising participation on other events like festivals, open days, info evenings
e) Helping with maintaining the fb pages, tantra movement pages etc.
f) Creating the publications (booklet etc.)
g) etc. ?
3. Assisting during the workshop ( all within your limits )
a) People, who are without partner
b) Me - to show the exercises
4. Helping around during bigger events - 5 January in Monday I plan to do tantra festival and I´m not able to make it alone
a) making tea, holding the casa, being at the door, making the pictures, hosting the guests... etc
b) preparing the leaflets and spreading them
c) all promotion mentioned in point 2

Any idea with what you may help, what I didn´t mentioned above ( maybe drawings, choosing music etc ? )

In exchange you may get free access to all workshops including certificates.
If there is no balance required or there is already even nr of male and female, you may also invite your friend.
If this is intention you may slowly get also qualification to become professional assistant or even teacher.
Depends from your impute, you choose the engagement and if you still would like to support me with free donation or anything else you very welcome.
If your help is great and you need massage, healing session etc. you just ask - my main intention is empowering people
Do not hesitate to ask or suggest something

http://www.curiositiesbydickens.com/wp-content/uploads/heart-made-of-people.jpg

[Vertaling in het Nederlands]

Veel gestelde vragen: Assistentie beleid in de Tantra Beweging

Het gaat altijd in twee richtingen. Het krachtiger maken van anderen betekend ook dat ikzelf krachtiger wordt.

Alles is energie. De stroom in ons leven, op alle mogelijke niveaus, is afhankelijk van de uitwisseling ervan. Fysiek, materieel, emotioneel, geestelijk, energetisch, mentaal, spiritueel, sexueel enz.. We moeten het als een geheel zien.

Er is geen afgescheiden dualiteit. Alles is een.

Laten we het zo houden. In balans. Als we iets ontvangen, laat het een signaal zijn dat het onze beurt is om iets terug te geven. Waar hebben we te veel ? Waar hebben we te weinig ? Met wie zouden we kunnen delen, wie heeft nodig, wie vraagt ?

Ik voel me bevoorrecht om de ervaring en wijsheid te hebben ontvangen die, zoals ik dat voel, het leven kan verbeteren, niet alleen voor mijzelf maar ook voor anderen. Dat is de reden waarom ik begonnen ben met het delen van tantra, liefde, heilige sexualiteit ...

Ik voelde dat er niets van meer waarde, efficientie, liefde en belang is, wat ik kan doen in mijn leven, dan dit voorrecht te delen.

Deze extase in mijn hart en hele lijf, wat ik door tantra heb ervaren is, wat ik voel, ieders geboorterecht om ook te ervaren.

Het is mijn droom om alleen maar daarmee bezig te zijn. Ik voel dat er niets beters voor mij te doen staat en ik voel dat dit de meest vervullende passie is in mijn leven. Om te kunnen slagen, is het nodig om jullie om hulp te vragen om me te assisteren op mijn weg. Samen zijn we sterker. Samen kunnen we veel meer doen. Samen dingen doen is het verhogen van het
plezier om te creeren.

Het maakt het effect van het werk veel vollediger. Er zijn veel dingen die ik niet kan doen en er zijn vele dingen die ik kan doen als tegenprestatie. Dat is de kracht van het leven in gemeenschap. Elkaar te ondersteunen ? de werkelijke waarde van het sociale leven. Laten we de Tantra Beweging samen opbouwen.

Dit is de hulp die ik nodig heb:

1. Vertaling in het Nederlands

2. Promotie/reclame:
a) Mensen uit te nodigen via Facebook en verzendlijsten
b) Nieuwsbrieven creeren
c) Folders verspreiden door geheel Amsterdam, NL en de wereld
N.B. Voornamelijk in spirituele centra, natuurvoedings winkels
en andere culturele plaatsen
d) Het organiseren van deelnemers op andere evenementen zoals festivals,
open dagen, informatie avonden
e) Hulp om de Facebook en Tantra Movement paginas te onderhouden
f) Het creeren van publikaties (zoals een folder etc.)
g) Enz.?

3. Assisteren tijdens een workshop (alles binnen je grenzen)
a) Mensen die zonder een partner zijn
b) Mijzelf ? als ik een oefening wil demonstreren

4. Hulp rondom en gedurende grotere evenementen ? op 5 January ben ik van plan
om een tantra festival te organiseren, maar ik ben niet in staat om dat alleen te doen.
a) het maken van thee, de kassa bij te houden, bij de deur te staan, het maken van foto?s,
voor gasten te zorgen enz.
b) Het voorbereiden van flyers en deze te verspreiden
c) Alle promotie punten vermeld onder 2.
d) Enig idee waarmee je zou kunnen helpen, anders dan ik hierboeven heb genoemd ?
(misschien tekeningen, muziek keuze enz. ?)

In ruil hiervoor kun je gratis toegang krijgen tot alle workshops (inclusief certificaten)

Als er geen evenwicht verlangd wordt en er is al een even aantal mannen en vrouwen, dan kun je een vriend(in) uitnodigen.

Als dit je intentie is dan kun je gaandeweg ook gekwalificeerd worden als professionele assistent of zelfs leraar.

Het hangt af van je inbreng, jijzelf bepaalt je betrokkenheid en als je me nog steeds wilt ondersteunen met een vrijwillige bijdrage of met iets anders, ik je nodig je uit om dat te doen.

Als je hulp geweldig is en je hebt een massage nodig, een heling sessie enz. je kan het gewoon vragen. Mijn voornaamste intentie is om mensen te helpen in hun kracht te staan.

Aarzel niet om te vragen of om iets voor te stellen.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

Monday, November 17, 2014

Inner Kali healing power - sharing my own process


Today I had honor to welcome Kali as my inner woman. Her energy - my inner goddess within, came to me. She seems crazy. Nothing can stop her. She will defend, destroy and even "kill" everything what is on the way to liberation, healing, love...
That's why I loved that's tonight spontaneously,  she become part of me. It just happened. Personally, I'm far from worshipping any god/goddess outside.For me it's more about feeling manifestation of particular energy within.
Deep healing happened:
I went through some of relationships, especially those, where I failed. It felt like being back in the same moment and feeling the situation again but this time with awakened consciousness, aware what I'm doing wrong, feeling compassion, pain of the woman and my own... feeling, going through dark energy, shame, and guild like during the time when I did it. Then feeling deeply sorry, sometimes crying, asking for forgiveness and sending empowering energy to the person who I did hurt in the past. For some of those, who I still have contact, some solutions came. I decided to do them as soon as possible.
After confronting one, she was bringing me the memory of the next.
- "Do you remember her... don't ran away from what you did and what was done to you. Go through it again. Feel it and remember it. I don't have to tell you that I'm chopping the heads of the men, who are doing it again ?" she asked me by putting quickly the sward on my neck
My inner man, who this time happened to be strong native amazon Indian, he answered calmly but strongly looking in to her eyes:
- "I'm not afraid of you. You will do what I deserved. Living with that awareness and allowing the wrong things happen, would be any way like living in a hell here and now"
... then memory came stronger and stronger...
Afterwords within my inner woman, Kali and my inner Indian man, I felt physically, verbally, psychically, energetically, spiritually and on any other level not only strongly to empower the woman but also to educate the man to respect the woman. I intended as my life mission to empower the women, to heal her, to liberate her, to protect her and to worship her as I worship goddess Kali within me, as equal part of me and equal polarity in universal energy. I intended as my life mission, to educate the men, to allow himself for the female power around him and to support this process as in as out.

... After the healing, my inner Indian and inner Kali made beautiful love with all energies within... In Hindu stories Shiva is surrendering Kali, who is stepping on his chest... This is is not for my inner man... he likes to feel equal, so this, he may allow only as temporary playing role... She like that. She already made me stronger. Through the healing, she already made me more powerful. She like me to become that way. Our mission is save the planet, humanity from dominant male unbalance. She made me understanding and feel that first, that I always have to conquer it in myself. She doesn't wanna another head on her necklace. She doesn't need someone surrendering under her feet and I as well would never allow it. It doesn't work and it doesn't feel good to me.
We have to liberate ourselves from patriarchat but matriarchat is just another polarity. Its time for partnerchiat. Something new. Did it happen before?
Its time to evolve .It's time to unite and use our full potential.

When we are together, we may face destruction of the planet, world hunger, human abuse, suffering of the animals...

I'm activists since more than 20 years. Since 3 years I'm spreading liberation, deconditioning, sacred sexuality, tantra and love. This is my main and most efficient way of improving my self, humanity and the world.
I'm aware that the times when we are living, needs strong energy of Kali. To kill, to destroy and to finish all male wars, competitions, destruction of humanity and the planet (already year ago I wrote the text about it: http://tantramovement.blogspot.dk/2014/01/is-tantra-and-rainbow-gathering_18.html )

That was the experience of healing of my self and my relationship. That was the experience of merging with Kali and Indian energy of my inner woman and man. That was setting up the intention to empowering the woman and the man through my teachings, massaging, activism and everything what I do. This is also for my self to show my manifestation and readiness for the woman, who will allow me to awaken her Kali energy and who would love me for that I'm.

Thank you Diana, Martin, Cyprian and all the rest who supported me through this process during this weekend <3

Love, light and darkness ;)