Friday, February 27, 2015

[Doorbraak Info] Studentenbezettingen voor meer democratie

Protest tegen verheerlijking van slavernijverleden door reisbureau Jan Doets

Reisbureau Jan Doets blijkt zich met een reclamecampagne schuldig te maken aan
het vergoelijken en zelfs opleuken van het Amerikaanse slavernijverleden. Het
reisbureau tovert de gruwelijke plekken van die geschiedenis in het zuiden van
de VS om tot een soort idyllische en nostalgische oorden waar het voor de
hedendaagse vakantieganger goed toeven zou zijn, omdat daar nog "het bekende
sfeertje" van de zogenaamde goede oude koloniale tijd zou hangen. Dat leidde
tot verontwaardiging bij de anti-racistische activist Astrid Essed, die het
reisbureau met een pittige brief een draai om de oren gaf. Maar daar trekt het
reisbureau zich niets van aan, reden om de druk nog wat op te voeren door meer
protestbrieven te sturen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/protest-tegen-verheerlijking-van-slavernijverleden-door-reisbureau-jan-doets/

--
Column: Werken met toestemming van je uitkeringsinstantie

"Per direct zijn wij op zoek naar een recent afgestudeerde psychologiestudent
die als jongerencoach een steentje bij kan dragen in het project Binn'stad."
Sluitingsdatum is 2 maart 2015. "Voor deze functie heb je toestemming nodig
van de instantie die jouw uitkering verstrekt." Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/column-werken-met-toestemming-van-je-uitkeringsinstantie/

--
School er een monster in de "Vader des Vaderlands"?

Net als de première van de film "Michiel de Ruyter", dreigt ook de
bioscoopgang van Willem van Oranje met controverse omgeven te worden. Maar
liefst drie grote filmproducenten, onder wie Roel Reiné, wagen zich aan een
epische verfilming van het leven van de "Vader des Vaderlands". Zij
portretteren Willems jeugd, liefdesleven en vooral zijn glorieuze
vrijheidsstrijd tegen de Spaanse koning. Maar diverse historici brengen een
ander beeld naar voren: "Aan de handen van Willem van Oranje kleefde het bloed
van duizenden onschuldige Nederlanders." Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/school-er-een-monster-in-de-vader-des-vaderlands/

--
De koene ridders van de vrije meningsuiting

Ooit, "back in the days", getuigde het alom bewierookte Recht op Vrijheid van
Meningsuiting van een bevrijdend principe: iedereen zou moeten kunnen zeggen
en schrijven wat zij of hij wilde, zonder daarbij de lange arm der wet te
hoeven vrezen. Vrijheid van meningsuiting beschermde ons tegen willekeur,
tegen eigenrichting, en vooral tegen de grillen van de staat, politici,
bureaucraten en andere plucheplakkers. Laatstgenoemden hebben in de regel
immers andere belangen dan het volk, en dus is het wijsheid om je collectief
tegen hun al te ongebreidelde machtswellust te beschermen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/de-koene-ridders-van-de-vrije-meningsuiting/

--
Posteractie tegen Wilders en zijn Best Friends Forever (BFF): doe mee!

Doorbraak heeft weer actieposters tegen Geert Wilders in de aanbieding! Vraag
ze kosteloos aan en plak of hang ze op in aanloop naar de provinciale
verkiezingen van 18 maart aanstaande! Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/posteractie-tegen-wilders-en-zijn-best-friends-forever-bff-doe-mee-2/

--
Bungehuis ontruimd, maar democratisch onderwijs een stapje dichterbij

Vanmiddag werd het Bungehuis ontruimd. Maar liefst anderhalve week hebben vele
tientallen studenten, docenten en sympathisanten de bezetting vol gehouden.
Ondanks dreigementen van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van
Amsterdam en burgemeester Eberhard van der Laan, en vooral dankzij de deelname
en steun van veel studenten en docenten, universiteitsraden,
(onderwijs)vakbonden, studieverenigingen, enzovoorts. Gisteren, op de dag voor
de ontruiming, waren Doorbraak-activisten van de partij om solidariteit te
tonen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/bungehuis-ontruimd-democratisch-onderwijs-een-stapje-dichterbij/

--
Turks-Nederlandse partij DENK past niet in de anti-racisme beweging

Onlangs maakten Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, de twee PvdA-ers die afgelopen
november werden geroyeerd door hun partij, bekend dat ze een nieuwe beweging
gaan beginnen onder de naam DENK. De ideeën daarvan hebben ze kort samengevat
in een manifest. Daaruit blijkt dat DENK zich niet wil beperken tot de
Turks-Nederlandse en islamitische gemeenschappen, maar zich ook wil profileren
als een beweging van alle etnische minderheden. Er wordt ook gelonkt naar de
anti-racisme beweging. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/turks-nederlandse-beweging-denk-past-niet-in-de-anti-racisme-beweging/

--
Ook krachtige toespraken tegen seksisme tijdens aftrap van strijd tegen Zwarte
Piet in 2015

Afgelopen zaterdag werd in Amsterdam het startsein gegeven voor de campagne
tegen Zwarte Piet in 2015. In een volle zaal kwamen diverse sprekers, onder
wie Kno'Ledge Cesare, Gloria Wekker, Zihni Özdil, Danitzah Jacobs en Omar Ba,
aan het woord. De bijeenkomst was georganiseerd door de actiegroep Kick-Out
Zwarte Piet (KOZP), een initiatief van Zwarte Piet Is Racisme en Zwarte Piet
Niet. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/ook-krachtige-toespraken-tegen-seksisme-tijdens-aftrap-van-strijd-tegen-zwarte-piet-in-2015/

--
Overheid zegt gedumpte vrouwen te helpen, maar werkt hen in de praktijk vaak
tegen

In december kraakte actiegroep Zij Is Hier in Amsterdam een pand om opvang te
kunnen bieden aan vrouwen met afhankelijk verblijfsrecht die te maken hebben
met huiselijk geweld. De kraakactie was ook bedoeld als een protest tegen de
weigering van de reguliere hulpverleningsinstellingen en de gemeente Amsterdam
om deze mishandelde en gedumpte vrouwen veiligheid en bescherming te geven.
Het in 2014 verschenen onderzoek "Zo zijn we niet getrouwd" gaat dieper in op
de achtergronden van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating,
en het overheidsbeleid op dat gebied. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/overheid-zegt-gedumpte-vrouwen-te-helpen-maar-werkt-hen-in-de-praktijk-vaak-tegen/

--
Agenda

2 maart, Leiden: vertoning van film "The shelter" over noodopvang voor daklozen

In het kader van het "Movies that matter"-project van Amnesty International
wordt op 2 maart in Leiden de film "The shelter" van regisseur Fernand Melgar
vertoond, die gaat over noodopvang voor daklozen in het Zwitserse Lausanne. Na
afloop van de film vindt er een discussie plaats met een aantal deskundigen
die te maken hebben met daklozenopvang en maatschappelijke uitsluiting, onder
wie de strijdbare advocaat Pim Fischer die al jarenlang mensen zonder
verblijfsrecht ondersteunt in hun overlevingsstrijd. Filmvertoning. Maandag 2
maart. Vanaf 20:00 uur. Theater Ins Blau, Haagweg 6, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/2-maart-leiden-vertoning-van-film-the-shelter-over-noodopvang-voor-daklozen/

--
4 maart, Amsterdam: talkshow over feminisme en anti-racisme

Onder het motto "Wie is er bang voor het f-woord" en in het kader van
internationale vrouwendag gaan feministen van drie generaties op 4 maart met
elkaar en met het publiek in gesprek. Centraal staat de vraag welke inzichten
het feminisme kan bieden aan de beweging tegen racisme in Nederland. Een
talkshow met Gloria Wekker, Philomena Essed, Hodan Warsame, Ramona Sno en
Nancy Jouwe, georganiseerd door het Bijlmer Parktheater, Krater Art &
Community en Kosmopolis Utrecht. Talkshow. Woensdag 4 maart. Van 20:00 tot
21:30 uur. Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, Amsterdam Zuidoost.
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/4-maart-amsterdam-talkshow-feminisme-en-anti-racisme/

--
20 maart, Amsterdam: hoorzitting over dwangarbeid

Op 20 maart houdt het comité Dwangarbeid Nee, waarin ook Doorbraak meedoet,
een hoorzitting over dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden in Amsterdam. Een
goede gelegenheid voor dwangarbeiders en andere baanlozen om hun zegje te doen
en te vertellen over hun ervaringen en strijd van onderop. Hoorzitting.
Vrijdag 20 maart, vanaf 19:30 uur. Potgieterschool, Potgieterstraat 34 (hoek
Da Costakade), Amsterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/20-maart-amsterdam-hoorzitting-over-dwangarbeid/

--
20 maart, Leiden: première van film over Indonesische arbeidsmigranten zonder
papieren in Nederland

Op 20 maart vertoont de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) in
samenwerking met Doorbraak in de Leidse Vrijplaats de film "Dispereert niet",
gemaakt door Irwan Ahmett, Tita Salina en Rangga Aditiawan. De film geeft een
boeiend en veelzijdig beeld van het leven en de strijd van Indonesische
arbeidsmigranten zonder verblijfsrecht in Nederland, en van hun
zelforganisatie IMWU. Ook Doorbraak-medewerkers zijn geïnterviewd voor de
film, die op 20 maart zijn wereldpremière beleeft. Vooraf aan de vertoning is
er een maaltijd en kan een foto-expositie bekeken worden. Er zijn inleidende
praatjes van IMWU, Doorbraak en de maker van de film, Irwan Ahmett. Na de
filmvertoning licht de filmmaker de documentaire verder toe en beantwoordt hij
vragen van het publiek. Filmvertoning. Vrijdag 20 maart: 17:00 maaltijd en
fototentoonstelling, 19:00 drie korte inleidingen, 19:15 vertoning van de
film. Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/20-maart-leiden-premiere-van-film-indonesische-arbeidsmigranten-zonder-papieren-nederland/

--
Nieuws elders

Waarom zouden we staken aan de universiteit?
http://www.doorbraak.eu/waarom-zouden-we-staken-aan-de-universiteit/

VOC-gevoel in nieuwe fietstunnel
http://www.doorbraak.eu/voc-gevoel-in-nieuwe-fietstunnel/

Pro Patria zegt demonstratie weer af: het failliet van Pro Patria
http://www.doorbraak.eu/pro-patria-zegt-demonstratie-weer-af-het-failliet-van-pro-patria/

Twintig minuten met de UvA-voorzitter maakten duidelijk waarom het probleem zo
geëscaleerd is
http://www.doorbraak.eu/twintig-minuten-met-de-uva-voorzitter-maakten-duidelijk-waarom-het-probleem-zo-geescaleerd-is/

Maagdenhuis bezet – studentenopstand Amsterdam op gang
http://www.doorbraak.eu/maagdenhuis-bezet-studentenopstand-amsterdam-op-gang/

Schipholwerkers steunen studenten Bungehuis
http://www.doorbraak.eu/schipholwerkers-steunen-studenten-bungehuis/

Uit de oude doos: Paul Scheffer en het verlangen naar witte babies
http://www.doorbraak.eu/uit-de-oude-doos-paul-scheffer-en-het-verlangen-naar-witte-babies/

Laat extreem-rechts niet lopen in Gouda zaterdag!
http://www.doorbraak.eu/laat-extreem-rechts-niet-lopen-in-gouda-zaterdag/

Marokko houdt 1.200 opgepakte vluchtelingen nog steeds vast
http://www.doorbraak.eu/marokko-houdt-1-200-opgepakte-vluchtelingen-nog-steeds-vast/

'De werkloze' en 'de illegaal'
http://www.doorbraak.eu/de-werkloze-en-de-illegaal/

Leve de bezetters van het Bungehuis – laten we ze helpen hoe we maar kunnen!
http://www.doorbraak.eu/leve-de-bezetters-van-het-bungehuis-laten-we-ze-helpen-hoe-we-maar-kunnen/

De nieuwe tempel
http://www.doorbraak.eu/de-nieuwe-tempel/

--
In English

Column: Actually, we don't have any freedom of speech at all

Last week some of us "were" Charlie. Or maybe we "were" Ahmet. Or wouldn't it
be better if all of us "were" Nigerians right now? In fact, last summer we
"were all Palestinians", and just a few months ago all of us "could not
breathe". This expression of commitment to the victims of violence or
oppression is certainly not new – after all, the Parisian students in May 1968
"were" all "German Jews" – but it would appear that the immensely popular "Je
suis"-slogan is part of a broader development. More than before it seems we
want to identify ourselves with the victims. It is no longer enough to only
show our "solidarity' with others: no, we are the others. We feel their pain
and understand their suffering! Read more:
http://www.doorbraak.eu/column-actually-dont-freedom-speech/

--
Don't confuse solidarity with empathy!

Freedom of speech is an eternal source of discussion. We keep talking about
it. But let's be honest: do we actually have freedom of speech? Read more:
http://www.doorbraak.eu/dont-confuse-solidarity-with-empathy/

--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Wednesday, February 25, 2015

Tantra Full Moon Festival - some of the plans

[gedeeltelijk NEDERLANDS vertaling beneden]
       { Updates would come soon }

When:
Saturday 04.04.15, 13.30 ~ 23.30

Where:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
Price is 30 E per person and 55 per couple
Don't hesitate to ask the questions
mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/526618084146481

So the schedule is:
1. 13.30 - 14.00 Opening ritual
2. 14.00 - 15.30 Tantra Kriya Yoga by Roland Thier
3. 15.45 - 17.45 Workshop by Elfriede Van der Sanden ( shakti-flow.nl )
4. 17.45 - 18.30 Food break
5. 18.30 - 20.30 Tantric adventure by Janine Vermeulen and Mark Naaborgh ( tantrischavontuur.nl )
6. 20.45 - 23.15 Dance with tantra - a party time and workshop at the same time by Michal Marek Griks ( tantramovement.blogspot.nl/ )
7. 23.15 - 23.30 Closing ritual

With the Tantra Full Moon Festival, we would like to celebrate the nature and empower ourselves. It's a chance to connect and to have fun - lots of fun :) To share and explore love. Come and join us. Together we are stronger (and it's always more fun).


1. 13.30 - 14.00
Opening Ritual
- let yourself to be surprised and come at time :)

2. 14.00 -15.30
Tantra Kriya Yoga
is a practice of Indu origin and was one of the first practices originally born out of the Kaula Tantra school over four thousand years ago. The aim of this type of Yoga is to reconnect your body to your three types of energy, sexual, physical and mental. Roland Thier

3. 15.45 - 17.45
Workshop
by Elfriede Van der Sanden ( shakti-flow.nl ) Description would come soon

4. 17.45 - 18.30
Food break


5. 18.30 - 20.30
Tantric Adventure
- In this workshop we explain something about the role of sexuality in the universe and about our similarity to wolves. It helps to let go some of our judgements about ourselves. Between wolves there is a natural hierarchy, which you can also see in human behaviour. We explore these hierarchical structures and play with them. We start with awakening our senses: taste, smell (!), sound, breath, touch, during an intuitive dance. Than we develop an interactive role play in couples based on natural hierarchy and sexual attraction. We explore our alpha, beta, omega male/female parts in a sensual role play. We end with a guided meditation with sharing, in which we connect with our mental awareness and wisdom.
Janine Vermeulen and Mark Naaborgh - http://www.tantrischavontuur.nl

6. 20.45 - 23.15
Dance with tantra
  - a party time, where you may use freshly, new skills to connect, to dance and to share love, intimacy, fun ....We start with Chakra dance. Then I would provide you further in to the dance with tantra, in to the deeper connection with yourself and the partner. During the party the blindfolds would be available but if you have one ( or more ) bring it with you

During the breaks raw, vegan, fair trade, organic and delicious food and drinks would be served :)

If you would like to help us - do not hesitate to contact us.
Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/
Poster -> spread electronically to avoid use of paper :) -> just joking to motivate you to spread it through emails, face book etc. But plz. print it as well and hang somewhere in visible places. Maybe will stay longer and would memorize you beautiful moments.
Tantra would bring us to such good connection with nature and mother earth that we will save much more than this printed version :)

[NEDERLANDS]

Voor nu, slechts gedeeltelijk. Het zal binnenkort compleet zijn

5. 18.30 - 20.30
Tantrisch Avontuur - In deze workshop gaan we in op de rol van seksualiteit in het universum en op onze gelijkenis met wolven. Het helpt ons om sommige oordelen over onszelf los te laten. Tussen wolven bestaat een natuurlijke hiërarchie, die we bij mensen terug zien. We onderzoeken deze hiërarchische structuren en spelen met ze. We beginnen met het wakker maken van onze zintuigen: smaak, geur (!), geluid, adem, aanraking terwijl we intuïtief dansen. Daarna maken we met elkaar een interactief rollenspel in koppels, gebaseerd op natuurlijke hiërarchie en seksuele aantrekkingskracht. We verkennen onze alfa, beta, omega male/female kanten in een sensueel rollenspel. We eindigen met een geleide meditatie met sharing, waarin we ons verbinden met ons mentale bewustzijn en wijsheid.
Janine Vermeulen en Mark Naaborgh - http://www.tantrischavontuur.nl
 
6.
22.30 - 24.33
Dance with tantra
- een feesttijd, waarbij je frisse, nieuwe vaardigheden kunt gebruiken om te verbinden, te dansen en liefde, intimiteit en plezier te delen... We beginnen met Chakra Dans en dan
als voorbeeld zullen ik, Michal, je verder in de dans met tantra leiden naar de diepere verbinding met jezelf en de partner. Gedurende het feest zullen blinddoeken beschikbaar zijn maar bring een als je dat heb

Tijdens de pauzes rauw, veganistisch, fair trade, biologisch en heerlijk eten en drinken zou worden geserveerd :)


Tijd:
Zaterdag 04.04.15, 13.30 ~ 23.30

Waar:

WG
-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
30 Euro per persoon, 55 per stel,
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de festival te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/526618084146481
Als je wilt ons helpen - aarzel niet om contact op te nemen.
Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita interviewed by Tara Long at Rasayana Tantra Academy

Here beautiful Mahasatvaa Ma Ananda Sarita interviewed by beautiful Tara Long at Rasayana Tantra Academy. Spread further this tantric wisdom. Share & Love.


http://youtu.be/eR04LLeYd_4?list=PL8M5t5cY3plYOEK8AXiMbcjGmHHLWJAtn

About Sarita:

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita is a world-renowned Tantra teacher and author. Her two books on Tantra have been translated into many languages. She met the Enlightened Mystic, Osho, in 1973, in India and remained in his community for 26 years, receiving much personal guidance from him on the subject of Tantra and meditation.

Sarita specializes in teaching Tantra as a spiritual path, supporting people in discovering the state of Mahamudra, (meaning the great gesture, arising from the ultimate orgasm with the universe.)

She teaches in 12 countries around the world, together with a team of highly gifted apprentice-teachers. She has created a Tantra Teachers Training as well as an 8 level Soul Mate Training for couples.

Each year, she offers a 9-day Tantra Meditation Retreat in Dharamsala India, to dive deeply into the 112 methods from the Vigyan Bhairav Tantra. She also offers guidance for some of the meditations in an on-line video course.
Sarita is also a gifted healer. She was trained by some of the most phenomenal healing luminaries in the world today, such as Peter Mandel, inventor of Color puncture, David Wagner, inventor of Tachyon Technologies, and Kohrogi Sensei, Ito Thermie Master.

Learn more about Sarita and her teachings on her website www.tantra-essence.com and read some insightful articles on her blog http://www.tantra-essence.com/category/blogs-by-sarita/


¨I got to know Sarita on a Sexuality and Consciousness Conference in Copenhagen. I could immediately see her radiance and spiritual power. She really is able to teach people tantric bliss with her divine energy, her beautiful voice, her carefully chosen words and her graceful movements.
She is an Osho devotee and has spent many years in his community receiving personal guidance and initiations from Osho and other important spiritual masters / healers. Now she is a master herself, a real tantrika, a lovely woman! A divine living being.
In her courses, Sarita weaves together healing, meditation and Tantra, creating a highly supportive learning environment filled with love, joy and wisdom.
Do not miss her and her teachings!¨
Dr. Tara Long
Dean Rasayana Tantra Academy / Connection University

Edited by SOSCTV, Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

... worldwide known teacher of Tantra - Mahasatvaa Ma Ananda Sarita

Tuesday, February 24, 2015

Sacred energy. - worshiping your holy body, recognizing your wild soul. Workshop for all

[NEDERLANDS Vertaling beneden]

When:
Workshop for all in Saturday 28.02.15, 20.30 ~ 23.30

Where:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 210 E

Don't hesitate to ask the questions
mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/356703171189515

Together we create at the workshops safe space and together we experience transformation processes, remembering, however, that the real change happens outside the comfort zone. We work in a group, in pairs and individually. This day we will focus on the flow of energy through the body, how we experience it and how to inspire and cultivate that. What is blocking us and how to be consciously permeable for those blocking energies.
Tantric path opens us to experience our own, our partners and groups deep energy levels. Thankful Tantric and sexual Tao techniques, we become aware of subtle energies which link the apparent opposites: spirit and matter, sexuality and spirituality, light and darkness, consciousness and unconscious, masculinity and femininity ..
By using the keys to the door of connections, to regain our inner strength, we are giving right direction to the flow of energy.[NEDERLANDS Vertaling]


Wanneer:
Workshop voor iedereen op zaterdag 28.02.15, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 210 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen


Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/356703171189515

Heilige energie. - Het aanbidden van je hele lichaam, je wilde ziel herkennen.
Samen creëren we een veilige ruimte en samen ervaren we transformatie processen. onthoud wel dat de echte verandering buiten je comfort zone ligt. We werken in de groep, in paren en individueel. Op deze dag gaan we focussen op de energie flow die door het lichaam stroomt, hoe we die ervaren en hoe we die kunnen inspireren en cultiveren. Wat blokkeert ons en hoe kunnen we die blokkades bewust doordringen?  
Het Tantrische pad opent ons om onze eigen, onze partners en de diepe energie levels van de groep te ervaren.
Dankbare Tantrische en seksuele Tao technieken, we worden ons bewust van de subtiele energieën die ons verbinden met het schijnbare tegenovergestelde: geest en materie, seksualiteit en spiritualiteit, licht en donker, bewust en onbewust, mannelijk en vrouwelijk.
Door de sleutels naar de deuren van verbindingen te gebruiken, krijgen wij onze innerlijke kracht terug, en geven we richting aan de flow van onze energie.   


Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

Friday, February 20, 2015

[Doorbraak Info] Groningers in verzet tegen strafregime bijstand

De valse start van wethouder Vliegenthart

De Amsterdamse SP-wethouder Arjen Vliegenthart van Werk, Inkomen en
Participatie staat nu bijna een jaar aan het roer. Tijd voor een eerste
evaluatie, zo vindt de Bijstandsbond, die een analyse heeft gemaakt van de
praktijk van het Amsterdamse bijstandsbeleid sinds het aantreden van
Vliegenthart, onder meer op het gebied van dwangarbeid. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/de-valse-start-van-wethouder-vliegenthart/

--
Protestbrief tegen stakingsverbod in Turkije

"Waarom komen jullie aan ons brood?" Dat was de reactie van de metaalarbeiders
en hun families richting de Turkse AKP-regering nadat die een halt toeriep aan
hun staking. De staking werd door de regering zestig dagen uitgesteld, met de
smoes dat hij "de nationale veiligheid" zou schaden. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/protestbrief-tegen-stakingsverbod-turkije/

--
Nog meer verstikkend nationalisme rond zeeschurk De Ruyter in Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam pikt een graantje mee van de bombarie rond
de film "Michiel de Ruyter". Op 26 januari vond in het museum de première van
die film plaats, terwijl buiten het museum tegen de film werd geprotesteerd
door actiegroep Michiel de Rover. Het museum pakt flink uit met een Michiel de
Ruyter-expositie, lezingen, een wandelroute door Amsterdam langs plekken die
met De Ruyter te maken hebben, een hoop De Ruyter-prullaria in de
museumwinkel, en de heruitgave van een stripboek dat eerder al in het Michiel
de Ruyter-herdenkingsjaar 2007 verscheen. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/nog-meer-verstikkend-nationalisme-rond-zeeschurk-de-ruyter-scheepvaartmuseum/

--
Column: "U voelt zich onheus bejegend?" – Of hoe een sanctie eufemistisch
recht werd geluld

Na het lezen van de aangekondigde bijeenkomst "Bijstandsgerechtigden:
individuele straf en collectief verzet" in Groningen voelde ik weer die enorme
onmacht en frustratie die ik ook voelde nadat de soos ons een genadeloze
sanctie had opgelegd. Onze alleenstaande ouder-bijstandsuitkering werd drie
maanden lang honderd procent gekort. Sterker nog: we werden per direct uit de
bijstand geschopt. Boem! Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/column-u-voelt-zich-onheus-bejegend-hoe-een-sanctie-eufemistisch-recht-werd-geluld/

--
Studenten en docenten bezetten Bungehuis UvA: solidariteit, steun en navolging
waard

Studenten in Amsterdam zijn vrijdagochtend begonnen aan een actie voor meer
zeggenschap op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Enkele tientallen
studenten en ook docenten hebben het Bungehuis, onderdeel van de UvA, bezet om
hun eisen kracht bij te zetten. Die verlangens van de bezetters zijn vervat in
een stevige lijst van "Eisen van de bezetting". Intussen is het
universiteitsbestuur al begonnen met pogingen om de actievoerders het gebouw
uit te manipuleren met een combinatie van stroop smeren en dreigen. Ik geloof
geen minuut dat de actievoerders daar in gaan tuinen. En ik wens de
actievoerders alle mogelijke en ogenschijnlijk onmogelijke sterkte en succes.
Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/studenten-en-docenten-bezetten-bungehuis-uva-solidariteit-steun-en-navolging-waard/

--
Agenda

21 februari, Amsterdam: kick-off van de strijd tegen Zwarte Piet in 2015

Op 21 februari vindt de officiële aftrap plaats van de strijd tegen Zwarte
Piet in 2015. Deze kick-off is georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet, een
initiatief van Zwarte Piet Is Racisme en Zwarte Piet Niet. De bijeenkomst is
bedoeld om met elkaar te bespreken hoe we de strijd tegen Zwarte Piet en tegen
institutioneel racisme dit jaar gaan voortzetten. Kick-off. Zaterdag 21
februari. Van 15:00 tot 18:00 uur. (inloop vanaf 14:30 uur). Boom Chicago,
Rozengracht 117, Amsterdam. Steunbijdrage: 5 euro. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/21-februari-amsterdam-kick-off-van-de-strijd-tegen-zwarte-piet-2015/

--
27 februari, Groningen: bijeenkomst over individuele straf en collectief
verzet in de bijstand

Op vrijdag 27 februari organiseren Gijsbert Vonk en actiecomité DwangArbeidNEE
Groningen (DANG), waar ook Doorbraak aan deelneemt, een bijeenkomst over het
organiseren van verzet tegen het strafregime in de bijstand. In "Het nieuwe
spook der werkloosheid" verwoordt Vonk wrang poëtisch: "Ons in de Grondwet
verankerde recht op een bestaansminimum dreigt te verworden tot een knoet om
mensen mee te disciplineren. De bijstand: zij die daar binnentreden, kunnen
maar beter alle hoop laten varen." Maar sancties opleggen bij het weigeren van
dwangarbeid is een directe aantasting van het recht op een bestaansminimum.
Uitkeringen korten of volledig inhouden is een grove disciplineringsvorm, met
enorme gevolgen voor bijstandsgerechtigden. Bijeenkomst. Vrijdag 27 februari.
Van 15:00 tot 18:00 uur. Oude Kijk in 't Jatstraat 28, Harmoniegebouw, Onder
de boogjes, Bouwdeel 1314, 0014, Groningen. Met live stream (link komt
later!). Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/27-februari-groningen-bijeenkomst-individuele-straf-en-collectief-verzet-de-bijstand/

--
4 maart, Amsterdam: talkshow over feminisme en anti-racisme

Onder het motto "Wie is er bang voor het f-woord" en in het kader van
internationale vrouwendag gaan feministen van drie generaties op 4 maart met
elkaar en met het publiek in gesprek. Centraal staat de vraag welke inzichten
het feminisme kan bieden aan de beweging tegen racisme in Nederland. Een
talkshow met Gloria Wekker, Philomena Essed, Hodan Warsame, Ramona Sno en
Nancy Jouwe, georganiseerd door het Bijlmer Parktheater, Krater Art &
Community en Kosmopolis Utrecht. Talkshow. Woensdag 4 maart. Van 20:00 tot
21:30 uur. Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, Amsterdam Zuidoost.
Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/4-maart-amsterdam-talkshow-feminisme-en-anti-racisme/

--
20 maart, Leiden: première van film over Indonesische arbeidsmigranten zonder
papieren in Nederland

Op 20 maart vertoont de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) in
samenwerking met Doorbraak in de Leidse Vrijplaats de film "Dispereert niet",
gemaakt door Irwan Ahmett, Tita Salina en Rangga Aditiawan. De film geeft een
boeiend en veelzijdig beeld van het leven en de strijd van Indonesische
arbeidsmigranten zonder verblijfsrecht in Nederland, en van hun
zelforganisatie IMWU. Ook Doorbraak-medewerkers zijn geïnterviewd voor de
film, die op 20 maart zijn wereldpremière beleeft. Vooraf aan de vertoning is
er een maaltijd en kan een foto-expositie bekeken worden. Er zijn inleidende
praatjes van IMWU, Doorbraak en de maker van de film, Irwan Ahmett. Na de
filmvertoning licht de filmmaker de documentaire verder toe en beantwoordt hij
vragen van het publiek. Filmvertoning. Vrijdag 20 maart. 17:00 maaltijd en
fototentoonstelling,  19:00 drie korte inleidingen, 19:15 vertoning van de
film. Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/20-maart-leiden-premiere-van-film-indonesische-arbeidsmigranten-zonder-papieren-nederland/

--
Nieuws elders

From Chiapas to Rojava: seas divide us, autonomy binds us
http://www.doorbraak.eu/chiapas-rojava-seas-divide-us-autonomy-binds-us/

Onderzoek: dwangarbeid leidt tot psychische schade
http://www.doorbraak.eu/onderzoek-dwangarbeid-leidt-tot-psychische-schade/

Black Panther Huey P. Newton zou vandaag 73 geworden zijn
http://www.doorbraak.eu/black-panther-huey-p-newton-zou-vandaag-73-geworden-zijn/

Geïmproviseerd praatje van Doorbraker bij actie voor behoud financiering
slavernijherdenking (video)
http://www.doorbraak.eu/geimproviseerd-praatje-van-doorbraker-bij-actie-voor-behoud-financiering-slavernijherdenking-video/

Kritiek op Participatiewet laat verzet baanlozen helaas verdwijnen
http://www.doorbraak.eu/kritiek-op-participatiewet-laat-verzet-baanlozen-helaas-verdwijnen/

De schone schijn van de Leerstages van Vliegenthart
http://www.doorbraak.eu/de-schone-schijn-van-de-leerstages-van-vliegenthart/

Kno'Ledge Cesare verliest baan door protest
http://www.doorbraak.eu/knoledge-cesare-verliest-baan-door-protest/

Helpt Rode Kruis de EU en Marokko bij deportaties?
http://www.doorbraak.eu/helpt-rode-kruis-de-eu-en-marokko-bij-deportaties/

VVD-ers moeten in de smiezen gehouden worden door sociale rechercheurs
http://www.doorbraak.eu/vvd-ers-moeten-de-smiezen-gehouden-worden-door-sociale-rechercheurs/

--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Tuesday, February 17, 2015

Hiervoor zouden wij worden opgesloten! Teken de petitie

Beste vrienden,Lekken tonen aan dat HSBC duizenden superrijken heeft geholpen bij belastingontduiking. Wij zouden hiervoor worden opgesloten, maar regeringen weigeren ze te vervolgen, tenzij wij dit eisen. Laten we een oproep van een miljoen handtekeningen creëren en deze via advertenties en wetgevers afleveren bij twee belangrijke ambtenaren. Niemand is te groot voor de gevangenis:

teken de petitie!
HSBC is zojuist op heterdaad betrapt bij het helpen van een aantal van  's werelds allerrijksten om belasting te ontduiken! Wij zouden hiervoor worden opgesloten, maar de regeringen behandelen deze invloedrijke mensen alsof ze te groot zijn om naar de gevangenis te sturen. Laten we ze bewijzen dat dit niet zo is.

Onze regeringen verliezen jaarlijks meer dan $3 triljoen dankzij de belastingontduiking van deze superrijken – dat is meer dan genoeg om een einde te maken aan de extreme armoede in de wereld! Dit lek is het grootste lek uit de geschiedenis van de bankbedrijven – als we er nu geen gebruik van maken om aan te zetten tot gerechtelijke vervolging, is onze kans misschien wel voorgoed verkeken.

De Britse minister van financiën Osborne maakt zich op voor de naderende verkiezingen, terwijl Lynch, de Amerikaanse kandidaat-minister van Justitie, wacht tot haar benoeming wordt bevestigd. Beiden voelen momenteel de druk van het publiek, en dus zou onze enorme oproep, overgedragen via advertenties en wetgevers, hen aan kunnen aanzetten tot onderzoek, vervolging en het sturen van een krachtige boodschap aan de belastingontduikende elite: niemand is te groot voor de gevangenis!

https://secure.avaaz.org/nl/hsbc_tax_dodge_loc/?bwQkDab&v=53904

Het Verenigd Koninkrijk is de thuisbasis van HSBC, en zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten hebben rechtsbevoegdheid over duizenden belastingontduikers. Als we hen als eerste kunnen aanzetten tot vervolging, zou dit een wereldwijde golf van verantwoordelijkheid teweeg kunnen brengen.

De superrijken veroorzaken regelmatig financiële crises als gevolg van riskante transacties. Ze worden vervolgens gered door de belastingbetalers en pleiten er dan voor om de overheidsuitgaven aan scholen en ziekenhuizen terug te schroeven om de tekorten zo het hoofd te bieden – dit alles vindt plaats terwijl een groot aantal van hen hun belastingaandeel niet betaalt! Deze bezuinigingsspiraal zorgt voor een snel toenemende wereldwijde ongelijkheid.

Alleen al 85 miljardairs bezitten net zoveel geld als de armste helft van onze planeet – geld dat ze te vaak gebruiken om politici om te kopen en onze democratieën te bedwingen, zodat ze het hele systeem naar hun hand kunnen blijven zetten.

Het is tijd om deze nadelige neerwaartse spiraal een halt toe te roepen. Het dwingen van de superrijken om hun belasting te betalen zou een enorme stap vooruit zijn. Laten we dit waar maken:

https://secure.avaaz.org/nl/hsbc_tax_dodge_loc/?bwQkDab&v=53904

Bij Avaaz draait het om de samenwerking tussen velen, om zo de macht te verzamelen om weerstand te bieden aan de elite. De wet is een contract die ons allen op gelijke wijze met elkaar verbindt. Duizenden van 's werelds meest invloedrijke mensen denken dat ze hierboven staan. Laten we ze, in het belang van onze democratieën en maatschappijen, bewijzen dat dit niet zo is.

Met hoop en doorzettingsvermogen,

Alex, Bert, Laila, Ricken, Marie, Andrew, Nell en het gehele Avaaz-team.

MEER INFORMATIE

HSBC hielp klanten bij belastingontduiking (Trouw)
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3847144/2015/02/08/HSBC-hielp-klanten-bij-bel...

In het Engels

HSBC loopt alsnog kans te worden vervolgd wegens belastingontduikingspraktijken, waarschuwt Loretta Lynch (The Guardian)
http://www.theguardian.com/news/2015/feb/10/hsbc-tax-files-loretta-lynch-prosecution

HSBC 'hielp klanten miljoenen aan belasting te ontduiken'  (BBC)
http://www.bbc.com/news/business-31248913

Bankbedrijf HSBC beschermde duister geld geassocieerd met dictators en wapenhandelaars (ICIJ)
http://www.icij.org/project/swiss-leaks/banking-giant-hsbc-sheltered-murky-cash-linked-dictators-and...

HSBC documenten tonen aan hoe Zwitserse bank klanten hielp bij belastingontduiking en verbergen van miljoenen (The Guardian)
http://www.theguardian.com/business/2015/feb/08/hsbc-files-expose-swiss-bank-clients-dodge-taxes-hid...

Belastingparadijzen: Superrijken 'verbergen' zeker $21 triljoen (BBC)
http://www.bbc.co.uk/news/business-18944097


Monday, February 16, 2015

Beyond Borders movie in Inspiring Cinema this friday,20.2.15 at ADM

Beyond Borders

Inspiring Cinema
Friday 20.02.2015
ADM Hornweg 6 Amsterdam
Vegan organic food for donation at 19.00
Movie at 20.00
Before the movie we will play the winter games adm compilation :)

If someone would like to help  with cooking etc. youŕe more than welcome ! Let me know

For every 40 E from benefit, we could print 5000 glossy A6 leaflets what we could spread to rise the awareness further !

Movie is touching such subjects like refugees, humanitarian help, world hunger, passion of helping people etc.

Instead of synopsis of the movie, what I'm watching I would rather write my story ...

Today I hanged in giveaway shop west with the batch made by me, what is saying:
¨Would you like to feed 16 children every day ? The answer is simple: Become vegetarian or even better vegan. To produce 1 kilo of meat you need to use 16 kilo of corn.... "
It was time that i used to make also posters with that logo. I was writing about it etc.
Somehow dying from hunger children were some of the main points of my activism...
As didn't get big interests of others, it got diluted in other ways of helping people.I started to watch that"coincidentally" found movie, where maybe first time in the moving pictures I saw hungry child dying from hunger. He was lying next to his dying mother and next to the vultures, what were waiting for their dead bodies to eat. I started to cry. I felt pain and anger. Through tantra my empathy transformed not only in to believing that we are one but into the feeling and being one.
I shouted "enough!". Its time that I would use my roots and Tantra Movement would go in to its full potential and would not only spread love to individuals but to all universe, so to hungry kids as well.
Now with the power of love and tantra, I feel that my ( our ) activism would be so efficient, so powerful like never before. It never felt so complete, so nothing could stop me.
Tantra Movement, Spirit Of Squatters Collective TV, Inspiring Cinema, by being in love, rising consciousness about our bodies, about hungry children, raped woman, destroyed planet and everything what needs change... we will do the healing on every levels: sexual, relationship, mental, social, environmental, from inside to outside. Our fight for better world is our victory above our lives. Happiness is the way. Love will conquer all. Together we are stronger. Join us one way or another.

The movie is maybe just another love story, what shows desperation of people trying to save the world.
Maybe another "commercial " for charity organisations like live aid etc. Maybe another movie what doesn't explain real reasons and real solutions... but it touches the heart, it shows that there is problem and people trying to solve it. It just pity that it doesn't say, that with the same ships, what humanitarian charity aid is coming to  the third world countries, with the same ships soy beans for our meat is taken away from them to come to our reach world mega stables.

if no borders in your mind the war would start in your heart.

We use this movie to touch your emotions. We use those words to rise the awareness and remember, where the love starts